مبحث 19 مقررات ملي ساختمان
مطابق با ماده 33 قانون نظام مهندسي كشور مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان‌ها بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. وزارت مسكن بر مبناي اين ماده اقدام به انتشار مقررات ملي در بيست مبحث نموده است كه مبحث 19 آن مربوط به صرفه‌جويي در مصرف انرژي در ساختمان مي‌باشد.
در حال حاضر اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان براي تمامي ساختمان‌هاي دولتي اجباري است و اجراي آن براي تمامي ساختمان‌هاي بخش خصوصي واقع در تهران و شهرهاي تابعه از سال 1384 اجباري گرديده است. براي ساختمانهاي واقع در ساير شهرها و استانها مطابق برنامه زمانبندي اعلام شده الزامي مي‌باشد.
بر اساس مبحث 19 مقررات ملي ساختمان رعايت موارد زير در ساختمان الزامي است.
عایق‌كاري ديوارهاي خارجي ساختمان
نصب پنجره‌هاي دوجداره با قاب‌هاي فلزي ترمال‌بريك، چوبي و يا PVC استاندارد
عایق‌كاري كانال‌هاي هوا، لوله‌هاي تاسيسات و سيستم توليد آب‌گرم
نصب سيستم‌هاي كنترل كننده موضعي نظير شيرهاي ترموستاتيك بر روي رادياتورها
نصب سيستم‌هاي كنترل مركزي هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گيري دماي هواي محيط

مقدار عایق کاری اجباری در ساختمان

طبق قانون، تمام ساخت و ساز هايي كه در كشور انجام ميشود بايد مطابق مقررات ملي ساختمان باشد كه در سال 1370 به تصويب رسيده است. مبحث نوزدهم اين مقررات مربوط به انرژي و صرفه جويي در آن است كه اجراي آن از تيرماه سال 1381 اجباري شده است. بر اساس اين مقررات، مقاومت حرارتي اجزاي خارجي ساختمان نبايد از حد معيني پايينتر باشد.
منظور از اجزاي خارجي ساختمان ، ديوار ها و سقفهايي است كه از يك طرف با محيط داخل ساختمان و از طرف ديگر با هواي آزاد در تماسند. بقيه ديوارها يا سقفها مانند ديوارهايي كه اتاقها را از هم جدا ميكنند يا سقفهاي بين طبقات شامل اين مقررات نمي شوند.
براي تعيين حد مجاز مقاومت حرارتي اجزاي خارجي، ساختمانها را به چهار گروه تقسيم ميكنند. اين دسته بندي بر اساس موقعيت جغرافيايي، نوع كاربري، اندازه شهري كه ساختمان در آن قرار دارد و زيربناي ساختمان انجام مي گيرد. سپس ميزان عایق مورد نياز در هر يك از اين گروه هاي چهارگانه تعيين ميشود.
رعايت اين حد اقل ها در ساختمانهايي كه از اين پس در مناطق شهري ساخته ميشوند الزاميست و شهرداري ها كه بر اجراي اين مقررات نظارت دارند،گواهي پايان كار را تنها در صورتي صادر ميكنند كه اين موازين رعايت شده باشد. بنابر اين اگر ميخواهيد ساختمان جديدي بسازيد يا پيش خريد كنيد حتما از پيمانكار خود بخواهيد اين مقررات را به طور كامل رعايت كند تا پس از پايان كار با مشكل روبرو نشويد.

عایق هاي حرارتي بر پايه مواد معدني

تقسم بندي عایق هاي حرارتي با اين زير گروه امكان بررسي ويژگيهاي مشترك ميان عناصر آن را فراهم ميسازد . بارز ترين نقطه مشترك اين گروه يافت شدن مواد اوليه آنها چه به صورت خالص و يا ناخالص در معادن بوده و فراوري هاي انجام شده بر روي آن مواد ساختار مولكولي آنها را دگرگون ننموده است. در اكثر انواع عایق هاي اين گروه عنصر سليسيم (si)يكي از مواد اصلي بوده كه ساختار عایق بر پايه آن شكل گرفته است. براي مثال فراوردهاي پشمهاي معدني كه از قديمي ترين و شناخته شده ترين انواع عایق ها است يكي از زير گروهاي آن مي باشد مهم ترين تشابهات در اين گروه عبارتند از :
تحمل حرارتي بالايي دارند( حتي بعضي از آنها را ميتوان جزو مواد دير گداز نيز به حساب آ ورد.)
عموما" سلول باز بوده و جاذب رطوبت ميباشند( در برابر نفوذ رطوبت ضعيف ميباشند.)
اين نوع عایق ها از مواد معدني و الياف سراميكي همراه با ذرات سيليكا و اكسيد فلزات گروه قليايي مانند كلسيم , منيزيوم ويا آلومينيوم كه در دماي بالا به هم دوخته مي شوند ساخته مي شود. اين نوع عایقها به شكل پتوئي و يا به شكل آجري يكپارچه ساخته مي شود. در مقابل شوكهاي حرارتي مقاوم بوده و تحمل دماهاي بسيار بالا را داردو غير قابل اشتعال است. در صورت مجاورت با رطوبت جاذب آن ميباشند كه مي بايست در مقابل آن محافظت شوند.

الياف آزبستي

اليافي است كه از جدا سازي سيليكاتهاي معدني طبيعي كه داراي ساختار بلوري به شكل رشته هاي باريك است بدست مي آيد.
ضريب هدايت حرارت آن نسبت به عایق هاي ديگر بسيار بالاتر بوده (در حدود W/mc0.06 )و از اين حيث عایق خوبي نمي باشد اما دليل عمده مصرف آن به علت خاصيت عدم اشتعال پذيري آن بوده است . خاصيت سرطان زا بودن الياف و فيبرهاي آزبست ثابت شده به همين دليل اگر در تاسيسات قديمي عایق آزبست مشاهده نموديد از دست زدن به آن خود داري نمائيد زيرا فيبرهاي آن در هوا پراكنده مي شود و براي برداشتن آن با مسئولين بهداشتي مشاوره نمائيد.

عایق هاي EPDM

اين ماده مخلوط اتيلن , پروپيلن و داين است EPDM مصالح ساختماني مناسب براي مناطق سردسير است و حتي دردماهاي زير 30 درجه سانتي گراد خصوصيات عالي از خود نشان مي دهد.محدوده دمايي آن -50˚Cتا 130˚C سلسيوس است. مقاومت زيادي در برابر ازن دارد .زمان مند شدن , اكسيد شوندگي , پير شدن درجه ناشي از گرما آن كم است در برابر مواد شيمايي آلي و غيرآلي مقاوم است. ضعف آن مقاومت كم در برابر مايعات بر پايه نفت است.EPDMانتخاب معمول در بين فوم هاست. مقاومت عالي در برابر ازن , هوازدگي و زمان مندي دارد. هم چنين مقاومت شيميايي آن در برابر فرآورده هاي بر پايه غير محلول كم است .

عایق هاي مركب يا چند لايه

عایق چند لايه تركيبي از 2 يا چند لايه از يك ماده عایق مشخص كه ضخامت لايه هاي منفرد آن ممكن است با هم متفاوت باشند. ( استاندارد ملي80 84 بند7-10). گاهي استفاده از ساختار مركب و چند لايه در عایق ها بسيار موثر تر از استفاده از يك لايه عایق با همان ضخامت ميباشد. بكار گيري اين روش امكان مناسبي نيز براي جبران انقباض و انبساط طولي لوله ها در نقاط با درجه حرارت و شوك حرارتي بالا را ايجاد مينمايد. بكار گيري عایق هاي مركب و چند لايه روي اتصالات و پل هاي حرارتي باعث كاهش تلفات حرارت ودر نتيجه ايجاد وضعيت بهتر و كارا تر و افزايش راندمان عایقي ميگردد. ونيز يكي از كاربردهاي مناسب اين روش در محل هايي است كه نياز به كاهش ضخامت عایق كاري باشد. در مرحله بازسازي و تعويض عایقها ي موجود نيز اين نوع عایقها جايگزين مناسبي تاقي خواهند شد.

عایق میکرو گویچه سرامیکی

از جمله دستاوردهاي فناوري نانو توليد نانوسراميكها و استفاده از آنها در صنعت رنگ و پوشش مي باشد. يكي از انواع اين مواد كه در ابعاد نانومتر توليد مي گردد آلومينا سيليكات ها هستند كه در صنعت رنگ به عنوان مواد افزودني عایق مورد استفاده قرار مي گيرد. سراميكها در ضخامت پوشش و فام رنگ هيچ گونه تاثيري نمي گذارند و بالعكس مي توانند به صورت شگرفي رنگ را تقويت مي نمايند. سطوح پوشش داده شده با اين مواد داراي مقاومت بالا در برابر ورقه اي شدن ، خرد شدن ، خش و سايش مي باشند. سراميكها به دليل داشتن جنس خاص مي توانند 95% حرارت خورشيد و 85% اشعه ماوراء بنفش را بازگردانند و بدين ترتيب بصورت لايه اي از فام رنگ محافظت نمايند و عمر پوشش را تا 6 برابر افزايش دهند و از اتلاف انرژي در بناها جلوگيري نمايند.پوشش هاي سراميكي علاوه بر داشتن خاصيت هاي ذكر شده داراي حالت آنتي باكتريال، عایق آب و عایق رطوبت مي باشند. ضريب نفوذ بخار آب در آنها برابر 1 بوده كه بدين ترتيب در مصارف ساختماني مي تواند باعث تنفس ساختمان گردد و در نتيجه باعث افزايش عمر بنا گردد.
گروه مهندسی عمران 118

اطـــــــــلاعـات
مـــــوضــوعـات
کاربـــــــــــــران
تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه مهندسی عمران 118 می باشد.