محل تبلیغ شما

انواع آسانسور

انواع آسانسور از نظر ساختار عبارتند از:
آسانسورهای مغناطیسی
آسانسورهای هیدرولیک
آسانسور کابلی
انواع آسانسور از نظر کاربرد عبارتند از:
آسانسور حمل بار و مسافر
آسانسور خدماتی
آسانسور خودرو بر

پارامتر هاي فنی آسانسور

ظرفیت بر اساس 75 کیلوگرم به ازاء هر نفر
سرعت
ارتفاع مسیر ( بالا رفتن کابین ) تعداد و محل توقف ها
ابعاد چاه آسانسور، کابین و موتورخانه
سیستم درب هاي آسانسور و ورود و خروج و نوع کنترل
تعداد آسانسورها و مکان آنها در ساختمان
شرایط محیط کار کرد
ولتاژ برق، تعداد استارت آسانسور در ساعت و فاکتوربار
سیستم کنترل آسانسور
و پارامتر هاي دیگر شامل(ترافیک،مدت زمان انتظار و...)

مراحل طراحی آسانسور

آماده سازی کف چاله آسانسور
تهیه نقشه
بتون ریزی کف چاهک
عملیات آهن کشی( سازه فلزی) چاهک آسانسور
دیوارکشی اطراف چاهک
ایجاد موتورخانه
دورچینی درب طبقات
اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز
بتون ریزی سقف چاهک

انتخاب آسانسور برای ساختمان های مسکونی

در ساختمان های با بیش از ۸ طبقه بالای ورودی اصلی یا با طول مسیر اصلی حرکت بیش از ۲۳ متر بالای ورودی اصلی، باید حداقل دو دستگاه آسانسور پیش بینی گردد که یکی از آنها با حداقل ظرفیت ۱۰۰۰ کیلوگرم مناسب حمل برانکارد باشد و به کلیه طبقات نیز سرویس دهد.
تبصره: موضوع حمل برانکارد در حال حاضر استاندارد ملی ایران جزو الزامات نمی باشد.
حداقل سرعت آسانسورهای مسافربر با توجه به ارتفاع ساختمان از کف پایین ترین تا کف بالاترین طبقه مطابق جدول زیر می باشد:

۸ طبقه یا تا ۲۳ متر طول مسیر حرکت

حداقل سرعت ۰.۶۳ متر بر ثانیه

۹ طبقه تا ۱۲ طبقه یا تا ۳۶.۵ متر طول مسیر حرکت

حداقل سرعت ۱ متر بر ثانیه

از ۱۳ تا ۲۰ طبقه یا تا ۶۳ متر طول مسیر حرکت

حداقل سرعت ۱.۶ متر بر ثانیه

از ۲۱ تا ۲۵ طبقه یا تا ۸۰ متر طول مسیر حرکت

حداقل سرعت ۲ متر بر ثانیه

از ۲۶ تا ۳۰ طبقه یا تا ۹۵ متر طول مسیر حرکت

حداقل سرعت ۲.۵ متر بر ثانیه

موارد فوق الذکر راهنمای ساده ای برای تعیین حداقل سرعت مورد نیاز در طراحی و انتخاب آسانسور برای ساختمان های مسکونی می باشد. بدیهی است برای رسیدن به زمان انتظار مناسب، برای ساختمانهای بیشتر از ۳۰ طبقه، برای ساختمان های غیر مسکونی(تجاری، اداری و غیره) و با ساختمان های با کاربری خاص، حتی برای انتخاب دقیق آسانسور جهت ساختمانهای مسکونی، لازم است بر مبنای استاندارد ملی ایران و استاندارد جهانی ایزو ۴۱۹۰ ، با توجه به سطح زیربنا و جمعیت ساکن در ساختمان، محاسبات ترافیکی، انتخاب تعداد آسانسور، ظرفیت، سرعت و سایر مشخصات آن تعیین گردد.

اطـــــــــلاعـات
مـــــوضــوعـات
کاربـــــــــــــران
تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه مهندسی عمران 118 می باشد.