شهر جدید بهارستان

شهرجدید بهارستان در فاصله 15کیلومتری جنوب اصفهان ودرمحورشرقی جاده اصفهان – شیراز قرارگرفته است . زمین شهر بهارستان به صورت یک نوار باریک با عرض حدود 3 کیلومتر به صورت غربی – شرقی است که شیب آن کم و از جنوب به شمال است.در ضلع جنوبی آن یک رشته کوه کم ارتفاع مانند دیواره وجود دارد که دنباله کوه های کلاه قاضی است و اراضی شهر در دامنه آن قرار دارد. در سمت شمال آن دشت کشاورزی شرق اصفهان واقع است و رودخانه زاینده رود در آن پیچ و تاب می خورد و در یک نقطه به اراضی بهارستان بسیار نزدیک می شود که در مقابل آن در دیواره کوههای جنوبی ، شکاف بزرگی وجود دارد.از عوامل دیگر در بستر طبیعی شهر ، قلعه و باغ بهارستان است که نام بهارستان از آن الهام گرفته شده است و می تواند به عنوان یک نشانه تاریخی برای طراحی شهر جدید بهارستان به کار رود. مطالعات طرح جامع این شهر از سال 1361 آغاز و در سال 1363 پایان یافت.در این طرح ، شهر جدید بهارستان به عنوان یکی از نقاط اصلی اسکان جمعیت اضافه شونده به منطقه در نظر گرفته شده بود. در سال 1364 محدوده بهارستان به عناون شهرک به مساحت حدود 3000 هکتار به تصویب کمیسیون ماده 13 رسید و بر آن اساس تملک زمین به وسیله اداره کل زمین شهری اصفهان آغاز گردید و با تصویب طرح جامع منطقه اصفهان در سال 1365 ،موقعیت شهر جدید بهارستان قوت قانونی بیشتری یافت.هیئت وزیران در سال 1363 ایجاد شهرهای جدید را به عنوان یکی از راه حل های منطقی جلوگیری از تمرکز و گسترش بیش از اندازه شهرهای بزرگ و از جمله اصفهان در نظر گرفت.در پی این مصوبه ،شرکت عمران بهارستان زیر پوشش وزارت مسکن تشکیل گردید و مقدمات اجرایی این طرح فراهم شد.پس از تشکیل شرکت عمران ارگان های لازم این شرکت ساماندهی شد و فعالیت های برنامه ریزی و طراحی شهر جدید بهارستان در سال 1367 با انتخاب مهندسین مشاور برای کارهای معماری و شهرسازی ،ترافیک و تاسیات زیر بنایی آغاز گردیدبه دلیل برخی فوریت ها ،پیش از انتخاب مهندسین مشاور اصلی شهر،در سال 1366 اداره کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان طرح آماده سازی حدود 200 هکتار از اراضی شهر را ضمن رعایت نسبی تقسیم بندی کل اراضی ، تهیه كاركردهاي مطالعاتی از نیمه دوم سال 1367 آغاز و طرح راهبردی بهارستان که اصول،مبانی و مشخصات اصلی شهر را مشخص می کند،تهیه شد و در سال 1370 به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی رسید.طرح جامع شهر جدید بهارستان بر اساس الگوهای به دست آمده در مطالعات راهبردی تهیه و تنظیم گردید و در جلسه مورخ 19/7/1372 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید.

بهارستان تا اصفهان با مترو

یکی از پروژه های عمرانی بسیار تأثیرگذار در شهر بهارستان و منطقه اصفهان، احداث خط متروی اصفهان- بهارستان است که اهمیت آن در حمل و نقل عمومی بر کسی پوشیده نیست. عملیات اجرایی فاز اول این پروژه به طول 14 کیلومتر در مدت زمان 18 ماه و با اعتباری حدود 350 میلیارد ریال در سال 1390 آغاز شده و در حال اجراست. مرحله زیرسازی و ابنیه پروژه متروی اصفهان- بهارستان شامل دو قطعه A و B از 'صفه تا راه آهن' و 'راه آهن تا بهارستان' به موازات جاده اصفهان- شیراز است که از ایستگاه شهر بهارستان به خط متوی کلان شهر اصفهان متصل خواهد شد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای قطعه اول بیش از 29 میلیارد تومان و برای قطعه دوم بیش از 28 میلیارد تومان برآورد شده است. هم اکنون با انجام بخش زیادی از آزادسازیهای مورد نیاز این پروژه و سرعت قابل ملاحظه در عملیات اجرایی آن، امیدواری ها برای مسافت به اصفهان با مترو در شهروندان بهارستان تقویت شده است. همزمان با ساخت پروژه های بزرگ مسکن مهر در بهارستان و استقبال بی نظیر مردم برای سکونت در این شهر، بهره برداری از پروژه متروی اصفهان- بهارستان نقش بسیار مهمی در حمل و نقل عمومی بهارستان و کوتاهتر شدن زمان سفر به اصفهان و بالعکس خواهد داشت. این امیدواری با وجود پیشرفت سریع پروژه اتصال پل ورودی بهارستان به بلوار فرهنگ، نمود بیشتری پیدا می کند.

صنایع کارگاهی و اشتغال در شهر بهارستان

شهرهای جدید و از جمله بهارستان، به منظور جلوگیری از رشد بی رویه جمعیت در کلان شهرها و برای ساماندهی جمعیتی اماکن همجوار ایجاد شده اند و طبیعی است که در ابتدا تا حدودی خوابگاهی و وابسته به شهر مادر باشند. بهارستان به عنوان اولین شهر جدید پس از انقلاب اسلامی و با حدود ربع قرن سابقه، اینک در آستانه ی بلوغ قرار گرفته و نوشهری است که بایستی به مرور نقش خوابگاهی آن تقلیل یافته و هویت و جایگاه تاریخی خاص خود را داشته باشد. این رویکردی است که تمامی شهرهای جدید متناسب با توسعه و رشد جمعیت خود با آن روبرو خواهند شد. براین اساس باید برای ثبات جمعیت و خود اتکائی این شهرها، تدابیری به کار گرفته شود و یکی از مناسب ترین روش های آن، ایجاد اشتغال در اینگونه شهرهاست. صنایع کارگاهی بهارستان با این هدف ایجاد شده است تا ضمن پذیرش بسیاری از مشاغل خدماتی – کارگاهی غیر آلاینده، نقش مهمی در اشتغال ساکنین و هویت بخشی به این شهر ایفا نماید.

وظایف شرکت عمران شهر جدید بهارستان

تهیه و اجرای طرحهای شهرسازی و معماری نقشه های تفکیکی آماده سازی ، و سایر اقدامات اجرائی و ساختمانهای لازم برای ایجاد شهر جدید در زمینهای تامین شده براساس بند 2/1 مصوبه 108328 مورخ 20/12/64 هیئت وزیران و یا از طریق خریداری ، تملک اجاره و صلح حقوق براساس آئین نامه های مصوب مجمع عمومی و همچنین تهیه و اجرای طرحهای سیویل ، تاسیسات و تسهیلات شهری و رفاهی و خدمات بازرگانی و غیره .
حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به شرکت در محدوده شهر جدید
احداث و واگذاری تسهیلات شهری و خدماتی و تولیدی و تجاری در شهر جدید و هماهنگی با ادارات و ارگانهای مسئول بمنظور فراهم آوردن موجبات تسریع و تسهیل در اجرای وظائف .
بهره برداری و اداره تاسیسات ایجاد شده تا زمان تصدی سازمانهای ذیربط بصورت مستقیم و یا از طریق افراد حقیقی و حقوقی
انواع مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی و تحصیل تسهیلات از موسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی
عقد قرارداد برای استفاده از خدمات موسسات و شرکتهای مشورتی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه
صدور مجوزها و ضوابط اعمال استاندارد های احداث و ایجاد تاسیسات وابسته در شهر جدید براساس مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و اعمال کنترل بر فعالیتهای توسعه و عمران در حوزه استحفاظی شهر جدید .
فروش ، اجاره ، صلح حقوق و نقل و انتقال املاک و واحدهای مسکونی صنعتی کارگاهی و تجاری و خدماتی و غیره طبق آئین نامه های شرکت و دستورالعملهای وزارت مسکن و شهرسازی .
اجرای سایر موارد ارجاعی و با تفویضی از طرف وزیر مسکن و شهرسازی و یا مجمع عمومی براساس ضوابط و مقررات و موضع شرکت . استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام موارد فوق الذکر .

بهارستان، دارالمؤمنین

تعدد مساجد، نمازخانه ها، مراکز مذهبی و فرهنگی در این شهر همراه با استقبال و مشارکت قابل توجه جمعیت جوان و تحصیل کرده بهارستان در برنامه ها و مراسم مذهبی و ملی باعث شده است که این شهر را با شهرهای مذهبی با سابقه استان و کشور مقایسه کرده و آن را "دارالمومنین" بنامند. این در حالی است که در طرح تفصیلی مصوب بهارستان برای هر محله یک قطعه زمین بزرگ با کاربری مذهبی (مسجد ) در نظر گرفته شده همچنین سایت مشخصی در غرب باغ بهارستان جهت استقرار مسجد جامع شهر پیش بینی شده است. در حال حاضر در شهر جدید بهارستان 10 مسجد موجود و در حال استفاده است و تعدادی نیز در حال احداث و یا تکمیل می باشند. تکمیل این مساجد با توجه به جمعیت اسکان یافته می تواند پذیرای نمازگذاران این شهر باشد. شرکت عمران بهارستان در سال 1389 عملیات اجرایی مسجد حضرت فاطمه (س) را با معماری بسیار زیبا تکمیل نموده و آن را به بهره برداری کامل رساند. تکمیل ساختمان مسجد القائم (عج) و احداث شبستان مسجد حضرت ابالفضل (عج) نیز در دستور کار شرکت عمران بهارستان قرار دارد.

کمربند سبز مسکن مهر

کاشت نهالهای فضای سبز محور شمالی– جنوبی مسکن مهر بهارستان با اعتباری بالغ بر 000 000 500 2 ریال آغاز شد. به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان این عملیات شامل کاشت 3 ردیف درختان کمر بند سبز به طول 2500 متر و به عرض 7 متر است که با سیستم آبیاری تحت فشار (قطره ای) اجرا می شود. آماده سازی و تسطیح اولیه، حفر کانالها و تعویض خاک محل با خاک زراعی و تهیه و کاشت 3000 نهال متناسب با شرایط اقلیمی از جمله مراحل این پروژه است. امید است ایجاد این کمربند سبز؛ همزمان با احداث واحدهای مسکن مهر بهارستان، نقش مهمی در زیباسازی و تلطیف هوای محیط برای ساکنین آینده مسکن مهر ایفا نماید.

سرمایه گذاری در شهر بهارستان

شهرهای جدید و از جمله بهارستان، به منظور جلوگیری از رشد بی رویه جمعیت در کلان شهرها و برای ساماندهی جمعیتی اماکن همجوار ایجاد شده اند و طبیعی است که در ابتدا تا حدودی خوابگاهی و وابسته به شهر مادر باشند. بهارستان به عنوان اولین شهر جدید پس از انقلاب اسلامی و با حدود ربع قرن سابقه، اینک در آستانه ی بلوغ قرار گرفته و نوشهری است که بایستی به مرور نقش خوابگاهی آن تقلیل یافته و هویت و جایگاه تاریخی خاص خود را داشته باشد. این رویکردی است که تمامی شهرهای جدید متناسب با توسعه و رشد جمعیت خود با آن روبرو خواهند شد. براین اساس باید برای ثبات جمعیت و خود اتکائی این شهرها، تدابیری به کار گرفته شود و یکی از مناسب ترین روش های آن، ایجاد اشتغال در اینگونه شهرهاست. صنایع کارگاهی بهارستان با این هدف ایجاد شده است تا ضمن پذیرش بسیاری از مشاغل خدماتی – کارگاهی غیر آلاینده، نقش مهمی در اشتغال ساکنین و هویت بخشی به این شهر ایفا نماید.

ثبت نام متقاضيان مسكن مهر شهر جديد بهارستان

در صورت لزوم می توانید به اداره مسکن و شهرسازی استان اصفهان خود نیز مراجعه فرمایید:
آدرس: اصفهان- دوازه شيراز-خ هزارجريب- نبش خ آزادي
سایت: www.esfahanmaskan.gov.ir
لینک های مفید
1-شرکت عمران شهر جدید بهارستان www.baharestan-new-town.com
2-شرکت عمران شهرهای جدید wvvw.ntoir.gov.ir

اطـــــــــلاعـات
مـــــوضــوعـات
کاربـــــــــــــران
تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه مهندسی عمران 118 می باشد.